Trond H.F. Kverno
(1945-)
Nettsted:
 
Wikipedia:
 
Kverno er Norges fremste komponist av kirkemusikk, og har gjennom sitt virke som professor ved Norges Musikkhøgskole vært med på å inspirere mange unge kirkemusikere og komponister. I tillegg til dette var Kverno også sentral ved arbeidet med ny liturgi (1976–1978), og er også sterkt representert i Liturgisk musikk 2011. Med 28 melodier i Norsk salmebok 2013 er Kverno en av Norges nålevende komponister som har flest melodier i salmeboken.
Kverno har opp mot 100 verker som foreløpig ikke er publisert, og med stor arbeidskapasitet som komponist tar han fortsatt imot bestilling av komposisjoner og medvirker gjerne på seminarer.