Bjarte Aadland
Fødd 1963 i Norheimsund.
Busett på Stord frå 1971.
Kyrkjemusikalsk utdanning frå Bergen Musikkonservatorium 1982-1986.
(Ped.gr.fag frå NLA 1986-1987 og
Verneplikt sjøforsvaret 1987-1988)
Tilsett som kantor i Etne prestegjeld 1988-1998.
Tilsett som kantor i Stord prestegjeld 1998-dags dato.