Anfinn Øien
(1922-2018)
E-post:
 
Anfinn Hans August Øien (født 29. mars 1922 i Aurskog), norsk kirkemusiker, musikkpedagog og komponist. Organisteksamen 1943 ved Musikkonservatoriet i Oslo, orgelstudier med Finn Viderø i København 1953. Organist i bl.a Lilleborg kirke og Jakob kirke i Oslo 1943-1966. Lærer ved Musikkonservatioriet i Oslo fra 1943-1969, rektor samme sted. Dosent i satsløre ved Norges musikkhøgskole 1973, professor fra 1985. Medlem av den offentlige Liturgikommisjonen av 1965, og komiteen som utarbeidet Norsk koralbok (1986). Har hatt lederverv i Musica Sacra og Norges Organistforbund. Utga 1975 læreboken "Harmonilære" - funksjonell harmonikk i homofon sats, og har skrevet kirkelig bruksmusikk, koraler, motetter etc. Medvirket som organist og cembalist ved en rekke fremførelser av sentrale kirkemusikkverk som Bachs "Matteuspasjonen" og "Johannespasjonen", "H-moll messen", "Juleoratioriet" og "Magnificat", samt verk av Handel, Monteverdi, Schütz, Purcell o.a.
H.M. Kongens fortjenestemedalje i gull 2002.