Svein Erik Gundersen
Svein Erik Gundersen (*1945)
Kantoreksamen fra Norges musikkhøyskole. Komposisjonsstudier med Finn Mortensen samme sted. Organist i Tune Kirke fra 1973. Her bygget han opp et fremgangsrikt miljø for barne- og ungdomskorsang. Fra 1994 kantor i Glemmen kirke. Har skrevet hovedsakelig kirkelig bruksmusikk