Stig Wernø Holter
Stig Wernø Holter (født 9. november 1953), norsk organist og komponist, professor i kirkemusikk ved Griegakademiet – Institutt for musikk ved Universitetet i Bergen. Her underviser jeg i orgel, liturgiske disipliner, musikkteori, arrangering og musikkhistorie. Jeg er utdannet kirkemusiker fra Norges musikkhøgskole og har gjennomført videre orgelstudier i København og Stuttgart. Jeg er aktiv som organist, pedagog, skribent og komponist. I tillegg til min musikalske utdanning har jeg tatt kristendomskunnskap hovedfag ved Det teologiske menighetsfakultet. I 2000 oppnådde jeg graden dr. philos. ved Universitetet i Bergen på avhandlingen "Hellig sang med himmelsk lyd. Norsk kirkesang i endring og vekst gjennom 100 år (1835–1936) med særlig vekt på Koralbok for den norske kirke".

Jeg har vært redaktør for fagbladet Norsk Kirkemusikk, har publisert fagbøker, en rekke fagartikler, komposisjoner og noen CD'er. Et hovedprosjekt siden 2007 er "Nytt norsk salmeleksikon" (Akademika forlag 2011-), som jeg er hovedredaktør for. Jeg var leder av Norsk hymnologisk forening 2006-14 og "ordförande" i det nordiske forskernettverket NORDHYMN 2012-16. Jeg er også medlem av IAH (Internationale Arbeitsgemeinschaft für Hymnologie), Societas liturgica og Leitourgia (nordisk). Ellers er jeg er frimurer av X grad og overkantor i Bergens Provincialloge.