Georg Joseph "Abbé" Vogler
(1749-1814)
Wikipedia:
 
Vogler var en produktiv komponist som skrev symfonier, operaer, syngespill, balletter, messer, salmer, rekvier, te Deumer, kantater, motetter, orgelverk og scenemusikk, blant annet til Shakespeares Hamlet. Orgelverkene er mest tallrike, med omtrent 150 preludier.