Nicolaus Hermann
Nikolaus Herman
Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Die Sonntagsevangelia av Nicolaus Herman
Nikolaus Herman (født i 1480 eller 1500 i Altdorf bei Nürnberg, død 3. mai 1561 i Jáchymov, Böhmen) var en tysk kantor, lærer og forfatter av tallrike salmer.

Liv
Herman ble i 1518 kantor og lærer på latinskolen i Jáchymov (St. Joachimsthal). Han var tilhenger av reformasjonen, og det finnes bevart et brev til ham fra Martin Luther, datert 6. november 1524. I Jáchymov jobbet han blant andre sammen med Johannes Mathesius,som var rektor på skolen fra 1532 og prest i byen fra 1540. 24. juni 1557 pensjonerte Herman seg. Sangene hans, som hadde barna han underviste som hovedmålgruppe, ble utgitt i 1560 under tittelen Die Sonntagsevangelia über das Jahr in Gesänge verfasset für die Kinder und christlichen Hausväter.

Av sangene i de tyske salmebøkene Evangelisches Gesangbuch (protestantisk) og Gotteslob (katolsk) kommer følgende fra ham:

Tekst og melodi:

Lobt Gott, ihr Christen alle gleich (EG 27, GL 134)
Erschienen ist der herrlich Tag (EG 106, GL 225)
Tekst:

Heut sein die lieben Engelein (Mittelteil von EG 29)
Wir wollen singn ein’ Lobgesang (EG 141)
Ein wahrer Glaube Gotts Zorn stillt (EG 413)
Die helle Sonn leucht’ jetzt herfür (EG 437, GL 667)
Hinunter ist der Sonnen Schein (EG 467)
In Gottes Namen fahren wir (EG 498)
Wenn mein Stündlein vorhanden ist (EG 522, Strophe 1-4, GL 658)
I den norske Norsk Salmebok er han representert med en salme.

Heut sein die lieben Engelein springer ut fra en annen sang og en oversettelse av den latinske Nunc Angelorum Gloria fra Moosburgergradualen fra 1360. Først senere ble den av Michael Praetorius (Musae Sioniae, 1607) satt sammen med den anonyme oversettelsen av Quem Pastores Laudavere og Magnum Nomen Domini Emanuel til en salme. I denne formen står den i Evangelisches Gesangbuch.

Melodien til Wir danken dir, Herr Jesu Christ, dass du für uns gestorben bist (EG 79) skrev han til teksten Wir danken dir, Herr Jesu Christ, dass du vom Tod erstanden bist (EG 107, vers 1). Teksten Heut singt die liebe Christenheit (EG 143) av Detlev Blocker basert på Hermans tyske vesrjon av salmen Dicimus grates tibi av Philipp Melanchthon. En salme som ikke står i EG, men i forgjengerenEvangelischen Kirchengesangbuch fra 1950, er Bescher uns, Herr, das täglich Brot (EKG 376).