Martin Luther
Martin Luther (opprinnelig Martin Luder, født 10. november 1483 i Eisleben i Det tysk-romerske riket, død 18. februar 1546 i Eisleben) var en tysk reformator og teolog. Han ble opprinnelig katolsk prest i augustinereremittenes orden. Han fikk en grundig utdannelse av sin orden, og ble professor ved universitetet i Wittenberg. Tidlig i 30-årsalderen utviklet han teologiske synspunkter både om kirkens myndighet, sakramentene og mennesket og dets forhold til Gud som – sammen med hans avstandtagen fra kirkelige misligheter, for eksempel innen måten avlat ble praktisert på – ga støtet til reformasjonen og førte til grunnleggelsen av de evangelisk-lutherske kirker. Startpunktet for reformasjonen oppgis tradisjonelt som 31. oktober 1517, den dag han utsendte sine diskusjonsteser mot sider ved avlatspraksisen, som han ifølge en mye omtalt, men noe svakt historisk belagt hendelse spikret opp på kirkedøren i Wittenberg. Men i seg selv representerte ikke denne hendelsen noe skjellsettende brudd. Derimot var det den måten striden mellom Luther og hans motstandere utviklet seg på, både dens stadig eskalerende form og i dens gravitasjon mot teologisk mer sentrale anliggender enn kun sider ved kirkelig botspraksis, som frembragte et ugjenkallelig brudd i løpet av få år.

I 1521 ble Luther lyst fredløs, og han tok tilflukt hos en velvillig og mektig fyrste. Hans bevegelse fikk noen tilbakeslag i forbindelse med den tyske bondekrigen og da det ikke lyktes å holde de kirkekritiske fraksjoner samlet på grunn av sprikende teologiske standpunkter. Luthers oversettelser av Bibelen hadde en stor betydning for utviklingen av det tyske språk. Hans salmediktning inspirerte til en fremblomstring av kristen menighetssang også innen andre trossamfunn. Hans ekteskap med nonnen Katharina von Bora ga presteekteskapet legitimitet innen flere kristne tradisjoner. Luthers reformasjon sprengte den kirkelige enhet på det kontinentale Vest-Europa og i Nord-Europa, og fikk også store og varige politiske og kulturforandrende konsekvenser.

(Kilde: Wikipedia)

AUS TIEFER NOT (Luther)(T-AuTiNoAlE01d)
Produktkategorier
Organ - Chorale Preludes
Instrument
Orgel
Arrangør
Alnæs, Eyvind
Komponist
Walter, Johann, Luther, Martin
Redaktør
Munthe-Kaas, Geir
Utgivelsesdato
2016-06-16
Utgiver
Cantando Musikkforlag
Produkt type
Digital vare
(PDF)
15,00 NOK
(inkl. 25% MVA)
Lagersaldo
In stock

AUS TIEFER NOT (Luther)(T-AuTiNoAlE01e)
Produktkategorier
Organ - Chorale Preludes
Instrument
Orgel
Arrangør
Alnæs, Eyvind
Komponist
Walter, Johann, Luther, Martin
Redaktør
Munthe-Kaas, Geir
Utgivelsesdato
2016-06-16
Utgiver
Cantando Musikkforlag
Produkt type
Digital vare
(PDF)
15,00 NOK
(inkl. 25% MVA)
Lagersaldo
In stock

AUS TIEFER NOT (Luther)(T-AuTiNoFJCF01e)
Produktkategorier
Organ - Chorale Preludes
Instrument
Orgel
Arrangør
Fischer, Johann Caspar Ferdinand
Komponist
Walter, Johann, Luther, Martin
Redaktør
Munthe-Kaas, Geir
Utgivelsesdato
2016-06-16
Utgiver
Cantando Musikkforlag
Produkt type
Digital vare
(PDF)
15,00 NOK
(inkl. 25% MVA)
Lagersaldo
In stock

AUS TIEFER NOT (Luther)(T-AuTiNoFJKF01d)
Produktkategorier
Organ - Chorale Preludes
Instrument
Orgel
Arrangør
Fischer, Johann Caspar Ferdinand
Komponist
Walter, Johann, Luther, Martin
Redaktør
Munthe-Kaas, Geir
Utgivelsesdato
2016-06-16
Utgiver
Cantando Musikkforlag
Produkt type
Digital vare
(PDF)
15,00 NOK
(inkl. 25% MVA)
Lagersaldo
In stock

AUS TIEFER NOT (Luther)(T-AUTiNoFMG01d)
Produktkategorier
Organ - Chorale Preludes
Instrument
Orgel
Arrangør
Fischer, Michael Gotthard
Komponist
Luther, Martin, Walter, Johann
Redaktør
Munthe-Kaas, Geir
Utgivelsesdato
2016-06-16
Utgiver
Cantando Musikkforlag
Produkt type
Digital vare
(PDF)
15,00 NOK
(inkl. 25% MVA)
Lagersaldo
In stock

AUS TIEFER NOT (Luther)(T-AuTiNoFMG01e)
Produktkategorier
Organ - Chorale Preludes
Instrument
Orgel
Arrangør
Fischer, Michael Gotthard
Komponist
Luther, Martin, Walter, Johann
Redaktør
Munthe-Kaas, Geir
Utgivelsesdato
2016-06-16
Utgiver
Cantando Musikkforlag
Produkt type
Digital vare
(PDF)
15,00 NOK
(inkl. 25% MVA)
Lagersaldo
In stock

AUS TIEFER NOT (Luther)(T-AuTiNoHAF01d)
Produktkategorier
Organ - Chorale Preludes
Instrument
Orgel
Arrangør
Hesse, Adolf Friedrich
Komponist
Luther, Martin, Walter, Johann
Redaktør
Munthe-Kaas, Geir
Utgivelsesdato
2016-06-16
Utgiver
Cantando Musikkforlag
Produkt type
Digital vare
(PDF)
25,00 NOK
(inkl. 25% MVA)
Lagersaldo
In stock

AUS TIEFER NOT (Luther)(T-AuTiNoHAF01e)
Produktkategorier
Organ - Chorale Preludes
Instrument
Orgel
Arrangør
Hesse, Adolf Friedrich
Komponist
Luther, Martin, Walter, Johann
Redaktør
Munthe-Kaas, Geir
Utgivelsesdato
2016-06-16
Utgiver
Cantando Musikkforlag
Produkt type
Digital vare
(PDF)
25,00 NOK
(inkl. 25% MVA)
Lagersaldo
In stock

AUS TIEFER NOT (Luther)(T-AuTiNoHoK01d)
Produktkategorier
Organ - Chorale Preludes
Instrument
Orgel
Arrangør
Hoyer, Karl
Komponist
Luther, Martin, Walter, Johann
Redaktør
Munthe-Kaas, Geir
Utgivelsesdato
2016-06-16
Utgiver
Cantando Musikkforlag
Produkt type
Digital vare
(PDF)
15,00 NOK
(inkl. 25% MVA)
Lagersaldo
In stock

AUS TIEFER NOT (Luther)(T-AuTiNoHoK01e)
Produktkategorier
Organ - Chorale Preludes
Instrument
Orgel
Arrangør
Hoyer, Karl
Komponist
Luther, Martin, Walter, Johann
Redaktør
Munthe-Kaas, Geir
Utgivelsesdato
2016-06-16
Utgiver
Cantando Musikkforlag
Produkt type
Digital vare
(PDF)
15,00 NOK
(inkl. 25% MVA)
Lagersaldo
In stock

AUS TIEFER NOT (Luther)(T-AuTiNoKES01d)
Produktkategorier
Organ - Chorale Preludes
Instrument
Orgel
Arrangør
Karg-Elert, Sigfrid
Komponist
Luther, Martin, Walter, Johann
Redaktør
Munthe-Kaas, Geir
Utgivelsesdato
2016-06-16
Utgiver
Cantando Musikkforlag
Produkt type
Digital vare
(PDF)
25,00 NOK
(inkl. 25% MVA)
Lagersaldo
In stock

AUS TIEFER NOT (Luther)(T-AuTiNoKES01e)
Produktkategorier
Organ - Chorale Preludes
Instrument
Orgel
Arrangør
Karg-Elert, Sigfrid
Komponist
Luther, Martin, Walter, Johann
Redaktør
Munthe-Kaas, Geir
Utgivelsesdato
2016-06-16
Utgiver
Cantando Musikkforlag
Produkt type
Digital vare
(PDF)
25,00 NOK
(inkl. 25% MVA)
Lagersaldo
In stock

AUS TIEFER NOT (Luther)(T-AuTiNoLyK01d)
Produktkategorier
Organ - Chorale Preludes
Instrument
Orgel
Arrangør
Lyngbye, Klaus
Komponist
Luther, Martin, Walter, Johann
Redaktør
Munthe-Kaas, Geir
Utgivelsesdato
2016-06-16
Utgiver
Cantando Musikkforlag
Produkt type
Digital vare
(PDF)
15,00 NOK
(inkl. 25% MVA)
Lagersaldo
In stock

AUS TIEFER NOT (Luther)(T-AuTiNoLyK01e)
Produktkategorier
Organ - Chorale Preludes
Instrument
Orgel
Arrangør
Lyngbye, Klaus
Komponist
Luther, Martin, Walter, Johann
Redaktør
Munthe-Kaas, Geir
Utgivelsesdato
2016-06-16
Utgiver
Cantando Musikkforlag
Produkt type
Digital vare
(PDF)
15,00 NOK
(inkl. 25% MVA)
Lagersaldo
In stock

AUS TIEFER NOT (Luther)(T-AuTiNoMiT01d)
Produktkategorier
Organ - Chorale Preludes
Instrument
Orgel
Arrangør
Miller, Timothy
Komponist
Walter, Johann, Luther, Martin
Redaktør
Munthe-Kaas, Geir
Utgivelsesdato
2016-06-16
Utgiver
Cantando Musikkforlag
Produkt type
Digital vare
(PDF)
15,00 NOK
(inkl. 25% MVA)
Lagersaldo
In stock

AUS TIEFER NOT (Luther)(T-AuTiNoMiT01e)
Produktkategorier
Organ - Chorale Preludes
Instrument
Orgel
Arrangør
Miller, Timothy
Komponist
Walter, Johann, Luther, Martin
Redaktør
Munthe-Kaas, Geir
Utgivelsesdato
2016-06-16
Utgiver
Cantando Musikkforlag
Produkt type
Digital vare
(PDF)
15,00 NOK
(inkl. 25% MVA)
Lagersaldo
In stock

AUS TIEFER NOT (Luther)(T-AuTiNoMiT02d)
Produktkategorier
Organ - Chorale Preludes
Instrument
Orgel
Arrangør
Miller, Timothy
Komponist
Walter, Johann, Luther, Martin
Redaktør
Munthe-Kaas, Geir
Utgivelsesdato
2016-06-16
Utgiver
Cantando Musikkforlag
Produkt type
Digital vare
(PDF)
15,00 NOK
(inkl. 25% MVA)
Lagersaldo
In stock

AUS TIEFER NOT (Luther)(T-AuTiNoMiT02e)
Produktkategorier
Organ - Chorale Preludes
Instrument
Orgel
Arrangør
Miller, Timothy
Komponist
Walter, Johann, Luther, Martin
Redaktør
Munthe-Kaas, Geir
Utgivelsesdato
2016-06-16
Utgiver
Cantando Musikkforlag
Produkt type
Digital vare
(PDF)
15,00 NOK
(inkl. 25% MVA)
Lagersaldo
In stock

AUS TIEFER NOT (Luther)(T-AuTiNoPiC01d)
Produktkategorier
Organ - Chorale Preludes
Instrument
Orgel
Arrangør
Piutti, Carl
Komponist
Luther, Martin, Walter, Johann
Redaktør
Munthe-Kaas, Geir
Utgivelsesdato
2016-06-16
Utgiver
Cantando Musikkforlag
Produkt type
Digital vare
(PDF)
20,00 NOK
(inkl. 25% MVA)
Lagersaldo
In stock

AUS TIEFER NOT (Luther)(T-AuTiNoPiC01e)
Produktkategorier
Organ - Chorale Preludes
Instrument
Orgel
Arrangør
Piutti, Carl
Komponist
Luther, Martin, Walter, Johann
Redaktør
Munthe-Kaas, Geir
Utgivelsesdato
2016-06-16
Utgiver
Cantando Musikkforlag
Produkt type
Digital vare
(PDF)
20,00 NOK
(inkl. 25% MVA)
Lagersaldo
In stock

AUS TIEFER NOT (Luther)(T-AuTiNoReB01d)
Produktkategorier
Organ - Chorale Preludes
Instrument
Orgel
Arrangør
Reichardt, Bernhard
Komponist
Walter, Johann, Luther, Martin
Redaktør
Munthe-Kaas, Geir
Utgivelsesdato
2016-06-16
Utgiver
Cantando Musikkforlag
Produkt type
Digital vare
(PDF)
15,00 NOK
(inkl. 25% MVA)
Lagersaldo
In stock

AUS TIEFER NOT (Luther)(T-AuTiNoReB01e)
Produktkategorier
Organ - Chorale Preludes
Instrument
Orgel
Arrangør
Reichardt, Bernhard
Komponist
Walter, Johann, Luther, Martin
Redaktør
Munthe-Kaas, Geir
Utgivelsesdato
2016-06-16
Utgiver
Cantando Musikkforlag
Produkt type
Digital vare
(PDF)
15,00 NOK
(inkl. 25% MVA)
Lagersaldo
In stock

AUS TIEFER NOT (Luther)(T-AuTiNoReM01d)
Produktkategorier
Organ - Chorale Preludes
Instrument
Orgel
Arrangør
Reger, Max
Komponist
Luther, Martin, Walter, Johann
Redaktør
Munthe-Kaas, Geir
Utgivelsesdato
2016-06-16
Utgiver
Cantando Musikkforlag
Produkt type
Digital vare
(PDF)
20,00 NOK
(inkl. 25% MVA)
Lagersaldo
In stock

AUS TIEFER NOT (Luther)(T-AuTiNoReM01e)
Produktkategorier
Organ - Chorale Preludes
Instrument
Orgel
Arrangør
Reger, Max
Komponist
Luther, Martin, Walter, Johann
Redaktør
Munthe-Kaas, Geir
Utgivelsesdato
2016-06-16
Utgiver
Cantando Musikkforlag
Produkt type
Digital vare
(PDF)
20,00 NOK
(inkl. 25% MVA)
Lagersaldo
In stock

AUS TIEFER NOT (Luther)(T-AuTiNoRJCH01d)
Produktkategorier
Organ - Chorale Preludes
Instrument
Orgel
Arrangør
Rinck, Johann Christan Heinrich
Komponist
Luther, Martin, Walter, Johann
Redaktør
Munthe-Kaas, Geir
Utgivelsesdato
2016-06-16
Utgiver
Cantando Musikkforlag
Produkt type
Digital vare
(PDF)
15,00 NOK
(inkl. 25% MVA)
Lagersaldo
In stock