Michael Weisse
Michael Weiße
Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Michael Weiße (født i 1488 i Neiße, død 19. mars 1534 i Landskron) var en evangelisk teolog og salmedikter.

Innhold

Liv
Weiße begynte å studere i 1504 i Krakau, og gikk i 1510 i kloster i Breslau. Han kom ut fra klosteret i 1518, og slo seg deretter sammen med De bøhmiske brødre i Litomyšl. I 1522 ble han sammen med Johann Horn flere ganger sendt av menigheten til Martin Luther for å samtale om brødrenes trosbekjennesles med ham. Senere ble Weiße predikant for «Deutschen Gemeinde Gottes und Christlicher Bruderschaft» i Landskron, hvor han angivelig ble forgiftet og døde.

Hans kirkemusikalske arbeid fikk stort gjennomslag. I 1531 gav han ut New Gesengbuchlen med 157 tyske salmer. 137 salmer var selvdiktede eller omarbeidet av ham og de fleste melodiene stammet fra den tsjekkiske tradisjonen som kom med De bøhmiske brødre. Denne første tyskspråklige salmebok i den bømiske brødremenigheten har flere ganger blitt trykket på nytt, og har hatt stor påvirkning på videre salmetradisjon. Weißes egen diktning har også blitt bevart og blir fremdeles brukt. I Evangelischen Gesangbuch (EG) er det med ni salmer av han, og i Norsk Salmebok har han med en salme.