Marcello Giombini
(1928-)
Wikipedia:
 
Marcello Giombini (født 24. juli 1928 i Roma, død 12. desember 2003 i Assisi) var en italiensk komponist, salmedikter og organist. Han er særlig kjent som komponist for filmmusikk.

Giombini har bidratt med tekst og melodi til salmen «Dine hender er fulle av blomster» som står i Norsk Salmebok og Norsk salmebok 2013. Han var viktig for fornyelsen av kristen sang og musikk som skjedde i Italia på 1970-tallet, og har gitt ut musikk som messen Camminiamo nella Speranza.

Han har også skrevet filmmusikk til en mengde filmer.