Oscar Borg
(1851-1930)
Wikipedia:
 
Oscar Borg er ofte benevnt som "Norges marsjkonge" og hadde mange æresbevisninger både i Norge, Sverige og Amerika. Han fikk Kongens fortjenstmedalje i gull og var ridder av 1. klasse av den svenske Vasaordenen. Han hadde Kong Oscar IIs medalje til belønning for fortjenstlig virksomhet i gull, keiser Wilhelms Kriegs Verdienstmedalje og var æresmedlem av Sangerforbundet. Oscar Borg etterlot seg ca. 275 komposisjoner og ca. 170 arrangementer.