Christopher Ernst Frederik Weyse
(1774-1842)
Wikipedia:
 
Christoph Ernst Friedrich Weyse, C.E.F. Weyse (født 5. mars 1774 i Altona, død 8. oktober 1842 i København) var en tysk-dansk komponist og organist. Han er mest kjent for sine sanger og salmer til tekster av N.F.S. Grundtvig og B.S. Ingemann.

Weyse er først og fremst kjent for sine melodier til danske fedrelandssanger og julemelodier, men har også skrevet syv symfonier m.m. Weyse lærte Mozarts enke Constanze å kjenne de årene hun bodde i København (1810–1820) og hadde jevnlig kontakt med hennes mann, den danske diplomat og etatsråd Georg Nikolaus von Nissen. Constanze Mozart sammenlignet – meget smigrende for Weyse – Weyses musikk med sin manns.