Max Reger
Max Reger
Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Max Reger
Johann Baptist Joseph Maximilian Reger (født 19. mars 1873, død 11. mai 1916) var en tysk komponist, pianist og organist. Han blir av mange regnet som den viktigste tyske orgelkomponisten etter Johann Sebastian Bach.

Reger var en nyskapende komponist, som blandet de dristige harmoniene fra Franz Liszt og Richard Wagner med en Bach-liknende kontrapunktikk, og dermed skapte han en syntese av barokke og romantiske idealer. Han benyttet ofte variasjonsformer, som partita og passacaglia. Bortsett fra de store orgelverkene er Reger mest kjent for orkesterverket Variasjoner og fuge over et tema av Mozart, men han var produktiv i de fleste former bortsett fra opera.

Som utøver var Reger en glimrende pianist, men til likhet med Sigfrid Karg-Elert en heller svak organist. Vennen Karl Straube, en av de fremste organistene i Europa, framførte og gjorde kjent Regers orgelmusikk.

Biografi
Reger ble født i den bayerske landsbyen Brand. Han fikk tidlig pianotimer av Adalbert Lindner i Weiden. I 1888 var Reger i Richard Wagner-festivalen i Bayreuth, og han ble svært påvirket av Wagner sin musikk. Fra 1890 lærte han komposisjon av Hugo Riemann i Wiesbaden, der han ble kjent med Eugen d'Albert og Ferruccio Busoni.

I 1898 flyttet Reger til Weiden, og skrev flere store orgelverk; koralfantasier over «Ein' feste Burg ist unser Gott», «Freu' dich sehr, o meine Seele!», «Wie schön leucht't uns der Morgenstern» og «Straf' mich nicht in deinem Zorn», samt Fantasi og fuge i c-moll. Richard Strauss hjalp Reger med å få dem utgitt. Det neste store orgelverket, Fantasi og fuge over tonene B-A-C-H, komponert i 1900, vakte stor oppsikt i det tyske musikkmiljøet, og ble hans endelige gjennombrud som komponist.

I 1901 flyttet Reger og kona Elsa von Bercken (født von Bagenski) til München, der han etter hvert fikk jobb som professor i kontrapunkt, komposisjon og orgelspill på musikkonservatoriet. Her skrev han sin velkjente Modulasjonslære (Beitrage zur Modulationslehre), og flere artikler om sin egen komposisjonsstil.

Fra 1907 var Reger professor i komposisjon på musikkonservatoriet i Leipzig. Han dirigerte også hofforkesteret i Meiningen fra 1910 til 1914. I 1915 flyttet Reger til Jena, der han bodde fram til han ble rammet av et hjerteslag og døde i 1916.