Samuel Sebastian Wesley
(1810-1876)
Wikipedia:
 
Engelsk organist og komponist