Øystein Thelle
E-post:
 
Wikipedia:
 
(født 18. september 1939 i Kristiansand) er en norsk prest, organist og salmedikter. Han har hatt flere tilltitsverv i organisasjoner innen Den norske kirke, og har blant annet sittet i Tunsberg bispedømmeråd og Mellomkirkelig råd samt vært formann i Bønne- og arbeidsfellesskapet Kirkelig Fornyelse. Han har skrevet flere salmer, og er representert i Norsk Salmebok, Salmer 1997 og Norsk salmebok 2013 med både egenskrevne salmer og oversettelser. Han er tidligere sokneprest i Tjøme, Gamle Aker og Glemmen og han har vært feltprest på Andøya, studentprest i Oslo og Bonn samt rektor på Diakonhjemmet[1]. Thelle er sønn av kinamisjonærene Rannfrid og Notto Normann Thelle, og Notto R. Thelles eldre bror.
Kilde: Wikipedia