Nils Henrik Asheim
Nils Henrik Asheim (1960) er en komponist som kombinerer sitt arbeid med et virke som utøver, og samarbeider jevnlig med andre kunstnere i prosjekter hvor romlige og teatrale elementer er integrert. Asheim begynte som elev av komponisten Olav Anton Thommessen og hadde en tidlig komponistdebut som 15-åring. I 1978 ble han tildelt EBUs Rostrum-pris for verket Ensemblemusikk for 5, og etter dette

utdannet han seg som organist og komponist ved Norges Musikkhøgskole og Sweelinck-konservatoriet i Amsterdam.

Fra cirka år 2000 merker man i Asheims musikk et sterkere fokus på klang og lydens fysiske og taktile side. Musikken får flere parallelle tidsproporsjoner, og Asheim arbeider med lag av nærhet og avstand. Jevnlig tilbakevendende materiale blir variert, og skaper en form som virker åpen og selv-genererende. I samme periode markerer Asheim seg som utøver med den friimproviserte soloutgivelsen 16 pieces for organ, som har fått følge av 19.03.04, Oslo Cathedral og et samarbeid med sopranen Anne-Lise Berntsen om prosjektene Engleskyts og Kom Regn. Asheim opptrer også som pianist i ulike prosjekter.

Nils Henrik Asheim har skrevet en rekke kammerverk som Vannspeil, Navigo, Chase, Nicht og Broken Line, og orkesterverk, blant andre Speil, Turba, Wind Songs og Grader av hvitt. Han har også bak seg større sakrale verk. Siden 1991 har Asheim bodd i Stavanger, hvor han har spilt en aktiv rolle som komponist, utøver og administrator, blant annet som den sentrale drivkraften bak opprettelsen av det alternative kultursenteret Tou Scene. Fra september 2012 er Asheim ansatt som organist i Stavanger Konserthus.